Rezultate prevazute

 

Implementarea celor sapte pachete de lucru va produce schimbari structurale in colectarea informatiilor relevante pentru evaluarea starii sistemului national de invatamant superior.

Cele mai relevante rezultate pe care le va avea proiectul Politici publice fundamentate in invatamantul superior: o premisa necesara pentru dezvoltarea Romaniei sunt:

 • Un nucleu de persoane resursa, cu expertiza in elaborarea politicilor publice in invatamantul superior, si asigurarea cadrului de lucru necesar functionarii acestora;
 • Sisteme armonizate de colectare a datelor, de elaborare si de monitorizare a indicatorilor inclusi in fundamentarea politicilor publice;
 • Tipuri de date specifice necesare fundamentarii politicilor publice privind implementarea Procesului Bologna, ierarhizarea programelor de studiu si clasificarea universitatilor;
 • Metodologii specifice de colectare de date, necesare implementarii procesului Bologna, ierarhizarii programelor si clasificarii universitatilor;
 • O platforma informatica, pentru a gestiona volumul de date colectate, necesare procesului de elaborare a politicilor publice in invatamantul superior;
 • O platforma online, sub forma WEB 2.0, care reuneste informatii relevante pentru invatamantul superior romanesc;
 • Studii de caz privind modul de elaborare a politicilor publice;
 • Set de instrumente informationale si metodologie specifica, in vederea  analizei semantice a documentelor de politici publice;
 • Rapoarte de analiza semantica privind documentele de politici publice;
 • Studiu de impact ex ante privind ierarhizarea programelor de studiu;
 • Analiza a actualelor politici publice din invatamantul superior;
 • Metodologie / model de finantare a invatatamantului superior, in concordanta cu Legea Educatiei Nationale;
 • Analiza a sistemelor de management a calitatii existente la nivel institutional, din perspectiva performantei si a adecvarii;
 • Formularea, prin intermediul unui exercitiu pilot, si inaintarea catre decidenti a unei metodologii de ierarhizare a programelor de studiu si a unei clasificari a universitatilor;
 • Analiza a profilurilor universitatilor din Romania pe mai multe dimensiuni;
 • Promovarea egalitatii de sanse in invatamantul superior si a dezvoltarii durabile.  

Rezultatele obtinute in urma activitatii proiectului vor fi utilizate la nivelul MECTS, al UEFISCDI si la nivelul institutiilor publice, cu responsabilitati in invatamantul superior, atat pentru a imbunatati cadrul institutional care faciliteaza formularea de politici publice nationale, cat si pentru a fundamenta pozitiile Romaniei in domeniu, in raport cu procesele supra-statale si interguvernamentale din care Romania face parte.